Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Statistiken ger en samlad bild av hur vattenanvändningen ser ut i samhället, till exempel hur mycket grundvatten, ytvatten och havsvatten som tas ut och hur mycket vatten som används av hushåll, industri, jordbruk och övriga användare.

Statistiknyheter

Industrins vattenanvändning 2020 Uttag, användning och utsläpp av vatten i industrisektorn

2021-10-15

Industrin använde 2 097 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det innebär att industrins vattenanvändning är i stort sett oförändrad jämfört med 2015 då den senaste mätningen gjordes.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Industrins vattenanvändning 2020 Uttag, användning och utsläpp av vatten i industrisektorn Rapport 2021-10-15
Vattenanvändningen i Sverige Rapport 2017-10-09
Industrins vattenanvändning 2015 SM 2016-09-19
Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2010 SM 2012-11-07
Industrins vattenanvändning 2010 SM 2011-11-08

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Vattenuttag och vattenanvändning
Industrins vattenanvändning
Jordbrukets vattenanvändning
Vatten- och avloppsförhållanden

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Industrins vattenanvändning
Jordbrukets vattenanvändning
Vatten- och avloppsförhållanden

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström

Telefon
010-479 45 58
E-post
stefan.svanstrom@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0902