Till innehåll på sidan

Produktionsindex över näringslivet

Produktionsindex över näringslivet uppdateras ej längre. För statistik över näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Produktionsindex över näringslivet, augusti 2017

2017-10-09

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,2 procent i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med motsvarande månad föregående år ökade produktionen med 6,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0004