Till innehåll på sidan

Kalenderkorrigerade detaljerade förändringstal

Förändringstal jämfört med samma period föregående år.

Avdelning (SNI 2007) Bransch/Branschgrupp Februari[1] Mars[1] April[2] Maj[3] Juni[3] Juli[4] Vikt[6]
B–S (ex. K, O) Näringslivet totalt exkl. finans- och försäkringsverksamhet 1,2 ‑2,1 ‑9,4 ‑9,5 ‑7,8 ‑4,1 100,0
  (Föregående publicering) 1,0 ‑2,3 ‑9,6 ‑9,7 ‑8,5    
B+C Industrin totalt 0,4 0,0 ‑17,0 ‑15,9 ‑9,1 ‑6,5 21,6
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 8,7 4,3 0,6 ‑3,6 ‑1,1 1,7 0,9
C Tillverkningsindustri 0,0 ‑0,1 ‑17,8 ‑16,2 ‑9,4 ‑7,2 20,7
D El-, gas- och värmeverk 4,8 4,8 2,4 ‑5,4 ‑20,2 ‑8,5 3,4
E Vattenverk, reningsverk, avfallsanläggningar ‑6,6 5,9 ‑3,5 ‑4,4 ‑1,6 1,4 0,8
F[7] Byggverksamhet ‑3,3 ‑0,2 1,9 2,8 2,0 ‑1,2 9,3
G–S (ex. K, O) Tjänstesektor totalt, exkl. finans- och försäkringsverksamhet 2,1 ‑3,6 ‑9,1 ‑9,3 ‑8,3 ‑3,5 64,9
G Handel, serviceverkstäder för motorfordon 4,0 ‑2,1 ‑12,7 ‑9,9 ‑5,5 ‑2,8 15,0
H Transport och magasinering ‑2,6 ‑10,7 ‑19,3 ‑20,9 ‑21,6 ‑18,5 5,6
I Hotell och restauranger 4,6 ‑32,9 ‑45,4 ‑48,6 ‑38,5 ‑15,3 2,3
J Informations- och kommunikationstjänster 2,6 ‑3,0 ‑0,9 0,0 1,0 3,6 10,1
L Fastighetstjänster 3,9 2,7 1,5 ‑0,3 1,1 1,4 11,6
M+N Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik; uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ‑2,2 ‑2,5 ‑8,7 ‑12,3 ‑12,9 ‑5,7 13,2
P+Q Utbildning, vård och omsorg 4,3 ‑1,4 ‑6,8 ‑6,6 ‑6,3 ‑1,5 5,0
R+S Personliga och kulturella tjänster 10,2 ‑11,9 ‑20,0 ‑8,1 ‑9,8 ‑3,7 2,1

1) Ingen revidering av indata, men revideras p g a säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmodell.
2) Ej inom revideringsperioden för blankettdata, men kan revideras på grund av omfördelning av kvartalsmoms.
3) Inom revideringsperioden för blankettdata
4) Aktuell referensperiod
5) Genomsnittligt index under perioden, förändringstal jämfört med samma period föregående år
6) Andel av 2018 års förädlingsvärde
7) Byggverksamhet revideras historiskt vid varje avslutat helkvartal p g a ny indata.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-08

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se