Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2018K2/
2017K2
2018K3/
2017K3
2018K4/
2017K4
2019K1/
2018K1
2019K2/
2018K2
2019K3/
2018K3
2019K4/
2018K4
2020K1/
2019K1
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
3,4 2,2 3,1 2,9 2,0 1,7 0,6 0,1
B+C
Industri
3,7 2,1 2,7 1,8 1,4 1,7 ‑1,4 0,2
F
Byggindustri
‑4,3 ‑5,7 ‑1,9 7,9 7,9 3,0 8,6 ‑3,6
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
4,5 3,6 3,9 2,7 1,2 1,2 0,1 0,4

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-07

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se