Till innehåll på sidan

Procentutveckling per kvartal

SNI 2007Bransch2018K3/
2017K3
2018K4/
2017K4
2019K1/
2018K1
2019K2/
2018K2
2019K3/
2018K3
2019K4/
2018K4
2020K1/
2019K1
2020K2/
2019K2
B-S (exkl. K, O)
Näringslivet totalt
2,2 3,1 3,1 2,0 1,8 0,8 0,2 ‑8,9
B+C
Industri
2,2 2,8 2,2 2,1 1,8 ‑0,9 0,3 ‑13,9
F
Byggindustri
‑5,7 ‑1,6 8,0 7,5 3,2 8,6 ‑2,7 2,2
G-S (exkl. K,O)
Tjänster
3,6 3,9 2,7 1,2 1,2 0,1 0,4 ‑8,9

Kalenderkorrigerad och fastprisberäknad procentförändring

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-08

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se