Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2020

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2020-05-20 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 procentenheter jämfört med det första kvartalet 2019, och redovisade en utnyttjandegrad på 89,2 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2020 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet 2019, reviderats upp med 0,2 procentenheter, till 89,4 i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under fjärde kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter, till 89,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2020

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2019 2020 kv 1 2020 -kv 4 2019[1] kv 1 2020-kv 1 2019[2]
    kv1 kv2 kv3 kv4 kv1    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 90,9 90,8 91,3 89,4 89,2 ‑0,2 ‑1,6
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,1 90,8 91,3 90,5 90,9 0,4 0,7
- Industri för investeringsvaror 95,5 94,6 94,6 92,7 89,2 ‑3,5 ‑6,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 86,6 85,5 87,7 86,7 87,5 0,8 0,9
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 92,3 90,7 93,1 92,8 85,0 ‑7,8 ‑7,2
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 91,1 94,7 97,6 96,4 97,5 1,1 6,1
C Tillverkningsindustri 90,8 90,7 91,1 89,3 89,0 ‑0,3 ‑1,9
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 78,3 78,2 84,8 85,2 87,3 2,1 8,9
24 Stål- och metallverk 93,6 92,1 94,0 91,2 93,8 2,6 0,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 89,3 90,6 91,2 90,1 91,2 1,1 2,1
28 Övrig maskinindustri 94,4 94,2 94,4 92,5 89,7 ‑2,8 ‑4,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 98,9 97,0 96,8 94,2 87,8 ‑6,4 ‑11,0

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-21 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se