Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2019

Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,3 procentenheter jämfört med det fjärde kvartalet 2018, och redovisade en utnyttjandegrad på 89,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i kapacitetsutnyttjandet under tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2019, varit oförändrad, i säsongrensade tal. Förändringen i kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, minskade med 0,1 procentenheter, till 91,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2019

Källa: SCB

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Säsongrensade tal
    2018 2019 kv 4 2019 -kv 3 2019[1] kv 4 2019-kv 4 2018[2]
    kv4 kv1 kv2 kv3 kv4    
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 90,6 90,9 90,8 91,3 89,2 ‑2,1 ‑1,3
- Industri för insatsvaror exkl. energi 90,6 90,2 90,8 91,3 90,5 ‑0,8 ‑0,2
- Industri för investeringsvaror 93,7 95,0 94,7 94,4 92,2 ‑2,2 ‑1,3
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 86,0 86,7 85,5 87,7 87,0 ‑0,7 1,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 89,4 92,3 90,7 93,1 92,8 ‑0,3 3,5
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 91,9 91,5 94,6 97,6 97,5 ‑0,1 5,5
C Tillverkningsindustri 90,6 90,9 90,7 91,1 89,0 ‑2,1 ‑1,6
20-21 Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel 77,5 78,6 78,3 84,7 85,2 0,5 7,8
24 Stål- och metallverk 95,1 93,7 92,0 93,9 91,2 ‑2,7 ‑4,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 85,6 89,4 90,8 91,1 89,9 ‑1,2 4,3
28 Övrig maskinindustri 92,8 94,4 94,0 94,4 90,9 ‑3,5 ‑1,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 95,3 98,7 96,9 96,6 94,2 ‑2,4 ‑1,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-20 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se