Till innehåll på sidan

Företagens lager, 1:a kvartalet 2020

Företagens lager ökade första kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-05-15 9.30

Svenska företags lager ökade med 6,2 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2020, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 1,2 procent i volym.

Varuhandelns lager ökade med 1,0 miljard kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym. Industrins totala lager ökade med 5,2 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 2,1 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete ökade med 5,7 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin minskade med 0,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 5,2 miljarder kronor under första kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,0 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 0,7 miljarder kronor. Inom detaljhandeln ökade lagret med 0,2 miljarder kronor och inom partihandeln ökade lagret med 0,1 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för första kvartalet 2020 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2019 reviderats ned med 0,9 miljarder kronor till en uppgång på 2,4 miljarder. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2019 reviderats ner med 0,4 miljarder kronor till en nedgång på 3,6 miljarder kronor.

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
    Kv 1 2020 Kv 1 2020/ Kv 4 2019 Kv 4 2019 Kv 1 2019
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 6 247,2 1,2 ‑1 214,6 20 028,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 5 242,5 2,1 2 375,8 12 033,2
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 1 437,2 1,3 2 003,6 4 533,2
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 4 417,9 5,2 ‑3 008,1 3 383,0
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 297,3 3,4 1 753,0 298,7
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑268,5 ‑4,7 1 111,7 ‑6,2
C Tillverkningsindustri 5 511,0 2,2 1 264,0 12 039,4
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 698,3 4,4 ‑355,9 157,9
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑0,1 0,0 71,3 36,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 257,5 1,9 295,0 842,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑77,5 ‑0,6 ‑85,6 529,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑34,5 ‑4,3 ‑262,5 ‑61,2
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. ..
20 Kemisk industri ‑93,1 ‑0,9 343,6 755,8
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 226,7 3,4 68,5 103,2
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 366,2 5,7 94,9 578,6
24 Stål- och metallverk 154,5 0,5 1 336,2 721,8
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 1 138,4 5,5 ‑597,1 679,1
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 409,2 5,1 ‑349,3 447,1
27 Industri för elapparatur 137,7 1,6 ‑208,3 314,8
28 Övrig maskinindustri 1 624,3 4,3 ‑1 126,1 1 463,0
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 502,6 6,5 ‑344,5 212,5
G Parti- och detaljhandel 1 004,7 0,4 ‑3 590,4 7 994,8
45 Motorhandel 658,6 1,1 1 519,6 ‑71,8
46 Partihandeln 120,3 0,1 ‑4 827,5 8 878,8
47 Detaljhandeln 225,8 0,3 ‑282,5 ‑812,2

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Nästa publiceringstillfälle

2020-08-18

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se