Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av färdiga varor och produkter i arbete, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Färdiga produkter och produkter i arbete, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2020 Kv 4 2019 Kv 1 2019
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 5 660,8 2 995,7 6 340,5
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 1 474,1 2 889,7 2 817,0
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 2 850,9 ‑2 253,5 2 329,7
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1 886,5 1 976,5 648,3
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑244,9 1 066,4 ‑58,4
C Tillverkningsindustri 5 905,7 1 929,3 6 398,9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 798,8 ‑216,3 124,7
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑34,4 65,9 38,8
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 183,5 430,8 769,8
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑378,2 81,9 456,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑18,9 ‑229,1 ‑2,2
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri 71,0 499,3 273,3
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 83,5 139,0 72,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 262,5 138,4 577,7
24 Stål- och metallverk 1 079,2 1 289,3 453,9
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 487,2 94,1 ‑118,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 298,6 ‑244,8 86,0
27 Industri för elapparatur 139,7 ‑351,9 85,1
28 Övrig maskinindustri 833,7 ‑613,3 1 067,2
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 346,1 ‑242,8 295,8

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se