Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa förändringar i lager av insatsprodukter, mnkr (2010 års priser)

Avser förändring jämfört med närmast föregående kvartal

    Insatsvaror, Mnkr
SNI 2007 Bransch Kv 1 2020 Kv 4 2019 Kv 1 2019
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑418,3 ‑619,9 5 692,7
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑36,9 ‑886,0 1 716,2
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror 1 567,0 ‑754,6 1 053,3
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑589,2 ‑223,4 ‑349,6
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑23,6 45,4 52,2
C Tillverkningsindustri ‑394,7 ‑665,3 5 640,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑100,4 ‑139,7 33,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 34,3 5,5 ‑2,2
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 73,9 ‑135,8 72,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 300,7 ‑167,6 73,1
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑15,6 ‑33,5 ‑59,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑164,1 ‑155,6 482,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 143,2 ‑70,5 30,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 103,8 ‑43,5 0,9
24 Stål- och metallverk ‑924,7 46,8 267,8
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 651,2 ‑691,1 797,5
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 110,6 ‑104,5 361,1
27 Industri för elapparatur ‑2,0 143,5 229,7
28 Övrig maskinindustri 790,6 ‑512,8 395,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 156,5 ‑101,8 ‑83,2

Där .. förekommer, indikerar detta att värdet är noll eller sekretessbelagt.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-15

Har du frågor om statistiken?

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se