Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, augusti 2021

Industrins orderingång minskade i augusti

Statistiknyhet från SCB 2021-10-06 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 2,4 procent i augusti 2021 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade orderingången med 2,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av industri för elapparatur som minskade med 33,0 procent jämfört med juli. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på exportmarknaden medan den var positiv på hemmamarknaden. Jämfört med juli minskade exportmarknaden med 5,5 procent medan hemmamarknaden ökade med 0,8 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

På årsbasis ökade den totala orderingången med 2,3 procent i jämförelse med augusti 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 4,6 procent och från kund i utlandet ökade den med 0,6 procent. Hittills i år har den totala orderingången varit 15,5 procent högre än motsvarande period, januari-augusti 2020, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden ökade med 7,6 procent och exportmarknaden ökade med 21,3 procent.

Orderingången för juli reviderad

Siffrorna för augusti är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i juli jämfört med juni reviderats ned med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på -1,5 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i juli jämfört med juli året innan har reviderats ned med 0,5 procentenheter till en årsutveckling på 13,0 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH aug 2021/
jul 2021[1]
jan-aug 2021/
jan-aug 2020[2]
aug 2021/
aug 2020[2]
Andel av industrins order 2020
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑2,4 0,8 ‑5,5 15,5 7,6 21,3 2,3 4,6 0,6 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑7,9 ‑8,6 ‑8,9 12,1 8,4 15,2 ‑2,8 ‑8,4 1,5 43,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 7,3 .. .. 1,6 .. .. 10,0 .. .. 4,2
- Industri för investeringsvaror ‑1,8 30,2 ‑10,6 29,0 19,2 33,3 9,6 43,7 ‑3,2 33,5
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 2,0 ‑2,5 13,2 1,3 ‑0,7 3,8 ‑0,7 0,1 ‑1,8 17,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑9,7 .. .. 14,2 .. .. ‑3,9 .. .. 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑4,8 4,1 ‑9,4 ‑2,5 ‑0,7 ‑3,4 ‑24,8 ‑11,9 ‑32,2 3,2
C Tillverkningsindustri ‑3,6 0,3 ‑5,7 16,1 7,9 22,1 3,5 5,2 2,1 96,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑2,8 ‑1,7 ‑4,5 0,4 ‑1,1 6,6 ‑0,2 0,5 ‑2,4 10,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑10,9 ‑4,7 ‑16,1 17,2 20,8 14,6 13,4 8,3 17,0 0,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑7,0 ‑13,2 ‑1,4 ‑0,4 6,5 ‑13,8 ‑15,1 ‑9,1 ‑29,9 5,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑3,1 ‑8,8 ‑1,8 10,2 4,2 11,6 9,2 ‑8,6 14,0 6,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑10,2 ‑13,7 ‑5,9 ‑2,5 4,3 ‑30,5 ‑10,7 ‑3,9 ‑35,5 0,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 7,3 .. .. 1,6 .. .. 10,0 .. .. 4,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 13,8 ‑1,3 15,5 7,3 3,4 8,0 1,9 ‑1,3 2,5 9,9
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑14,2 ‑7,1 ‑17,2 10,7 5,9 15,5 ‑4,8 ‑5,0 ‑4,6 2,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑13,0 ‑11,7 ‑5,3 3,2 2,2 5,4 ‑8,3 ‑9,5 ‑5,0 2,7
24 Stål- och metallverk ‑12,9 ‑21,4 ‑3,6 17,4 14,2 18,9 ‑4,2 ‑15,4 1,0 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑3,8 ‑11,8 ‑0,5 12,5 14,7 8,1 3,3 ‑0,7 10,9 7,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑0,7 ‑27,6 6,2 55,8 24,4 66,0 120,8 19,8 150,1 2,4
27 Industri för elapparatur ‑33,0 ‑12,9 ‑22,9 31,7 ‑4,1 58,9 12,0 ‑19,1 43,1 3,5
28 Övrig maskinindustri ‑15,9 ‑26,1 ‑13,2 24,9 16,9 27,8 11,8 2,1 14,9 10,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑20,8 ‑3,0 ‑22,3 36,3 28,0 38,7 ‑20,0 ‑6,3 ‑23,7 14,2
30 Annan transportmedelsindustri 258,0 .. .. 41,7 .. .. 111,3 .. .. 1,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑9,7 ‑9,1 ‑9,5 0,8 1,1 0,3 ‑11,1 ‑8,7 ‑15,3 4,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-11-09 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Jeongwon Kim

Telefon
010-479 40 87
E-post
jeongwon.kim@scb.se