Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, juni 2020

Industrins orderingång ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2020-08-05 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 6,7 procent i juni 2020 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år minskade orderingången med 11,9 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av motorfordonsindustrin som ökade med 19,8 procent jämfört med maj. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med maj ökade hemmamarknaden med 3,8 procent och exportmarknaden ökade med 9,5 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 11,9 procent i jämförelse med juni 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 9,7 procent och från kund i utlandet minskade den med 12,7 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 8,0 procent lägre än motsvarande period, januari-juni 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 7,0 procent och exportmarknaden minskade med 8,6 procent.

Orderingången för maj reviderad

Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med april reviderats upp med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på 4,6 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats ned med - 0,5 procentenheter till en årsutveckling på - 18,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH juni 2020/
maj 2020[1]
jan-juni 2020/
jan-juni 2019[2]
juni 2020/
juni 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 6,7 3,8 9,5 ‑8,0 ‑7,0 ‑8,6 ‑11,9 ‑9,7 ‑12,7 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,3 1,2 1,0 ‑7,0 ‑5,5 ‑8,2 ‑10,3 ‑5,7 ‑12,7 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑2,7 .. .. ‑2,3 .. .. ‑21,7 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 10,6 14,5 12,3 ‑14,9 ‑15,0 ‑14,8 ‑20,4 ‑16,5 ‑20,6 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 14,5 4,0 32,4 4,5 ‑5,4 19,6 6,0 ‑5,0 28,6 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 12,0 .. .. ‑9,6 .. .. ‑2,8 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑3,2 ‑14,6 ‑1,4 1,7 ‑11,4 13,6 ‑3,4 ‑15,2 5,8 2,8
C Tillverkningsindustri 7,3 4,6 9,1 ‑8,3 ‑6,8 ‑9,2 ‑12,0 ‑9,5 ‑13,2 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1,5 3,9 1,1 ‑5,0 ‑5,0 ‑4,8 ‑7,6 ‑6,2 ‑12,7 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 18,9 41,6 9,7 ‑14,4 ‑18,1 ‑11,0 ‑23,5 ‑9,7 ‑33,1 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,8 2,9 ‑3,9 1,7 3,6 ‑2,0 4,4 12,9 ‑10,0 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,7 ‑2,4 3,1 ‑6,3 0,5 ‑7,8 ‑15,5 ‑11,2 ‑16,2 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 4,3 9,7 42,6 ‑14,3 ‑17,2 0,4 ‑14,6 ‑16,9 1,2 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑2,7 .. .. ‑2,3 .. .. ‑21,7 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 19,3 1,5 25,2 24,0 8,4 27,7 37,0 13,4 43,1 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 1,0 3,1 ‑0,7 ‑8,9 ‑7,1 ‑10,7 ‑10,2 ‑10,7 ‑10,8 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,7 2,3 2,2 ‑1,0 ‑1,5 2,5 ‑1,6 0,4 ‑12,2 2,5
24 Stål- och metallverk 5,5 ‑0,5 7,1 ‑15,0 ‑17,6 ‑14,1 ‑21,9 ‑22,1 ‑24,3 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 11,0 3,6 10,9 ‑11,6 ‑11,9 ‑11,6 ‑14,8 ‑16,8 ‑16,5 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑15,1 6,7 ‑27,0 ‑5,9 ‑8,5 ‑5,2 ‑15,2 ‑24,3 ‑18,8 2,8
27 Industri för elapparatur 6,3 ‑1,3 10,7 ‑22,6 2,2 ‑35,0 ‑11,8 3,2 ‑18,8 3,9
28 Övrig maskinindustri 8,5 13,2 6,9 ‑7,7 ‑7,9 ‑7,5 ‑14,0 ‑7,7 ‑16,4 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 19,8 48,1 15,1 ‑24,3 ‑28,2 ‑23,0 ‑29,2 ‑26,7 ‑29,7 18,0
30 Annan transportmedelsindustri ‑17,7 ‑42,0 8,8 6,7 18,5 0,4 16,2 ‑15,8 62,8 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 8,4 7,4 5,7 ‑4,3 ‑5,3 ‑2,1 ‑4,7 ‑5,8 ‑2,7 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2020-09-08 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Björn Forssell

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se