Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, mars 2020

Industrins orderingång minskade i mars

Statistiknyhet från SCB 2020-05-05 9.30

Industrins totala orderingång minskade med 9,6 procent i mars 2020 jämfört med februari, i säsongrensade tal. Jämfört med mars 2019 minskade orderingången med 2,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

Störst minskning uppvisades av motorfordonsindustrin som minskade med 43,2 procent jämfört med februari, i säsongrensade tal. Annan transportmedelsindustri uppvisade den största ökningen, med 40,8 procent. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med februari i år minskade hemmamarknaden med 6,3 procent och exportmarknaden minskade med 12,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 2,0 procent i jämförelse med mars 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 3,1 procent och från kund i utlandet minskade den med 1,0 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 1,8 procent högre än motsvarande period, januari-mars 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 1,8 procent och exportmarknaden ökade med 4,5 procent.

Orderingången för februari reviderad

Siffrorna för mars är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i februari jämfört med januari reviderats upp med 0,1 procentenheter till en månadsutveckling på 1,3 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i februari i år jämfört med februari året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på 5,7 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH mar 2020/
feb 2020[1]
jan-mar 2020/
jan-mar 2019[2]
mar 2020/
mar 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑9,6 ‑6,3 ‑12,2 1,8 ‑1,8 4,5 ‑2,0 ‑3,1 ‑1,0 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑4,6 ‑2,0 ‑4,5 ‑2,7 ‑3,7 ‑2,1 ‑5,3 ‑3,7 ‑6,4 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑1,7 .. .. 4,8 .. .. 3,5 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror ‑21,0 ‑11,0 ‑24,9 5,2 ‑2,5 9,0 ‑4,6 ‑7,9 ‑2,4 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 5,2 0,0 22,5 6,5 ‑2,6 19,4 10,3 ‑1,3 27,7 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑2,0 .. .. ‑1,7 .. .. ‑1,0 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,8 9,2 ‑5,7 2,4 ‑13,5 17,3 ‑1,9 ‑11,1 4,3 2,8
C Tillverkningsindustri ‑9,9 ‑6,7 ‑12,4 1,8 ‑1,5 4,2 ‑2,0 ‑2,8 ‑1,3 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 0,3 ‑0,6 2,6 ‑1,0 ‑2,6 6,0 ‑0,2 ‑2,0 8,5 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 14,0 ‑10,1 52,3 6,8 ‑7,9 18,7 22,6 ‑14,4 54,3 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,0 ‑1,9 4,5 3,5 1,3 8,0 3,5 0,4 9,5 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,2 0,9 ‑0,4 2,2 7,2 1,1 2,4 9,6 1,1 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 4,7 ‑0,4 34,2 ‑4,4 ‑9,0 18,2 ‑13,1 ‑9,4 ‑23,5 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑1,7 .. .. 4,8 .. .. 3,5 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 14,8 4,3 16,2 17,6 6,7 20,0 30,4 13,6 34,2 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,8 1,6 ‑0,7 ‑7,5 ‑1,9 ‑12,9 ‑4,7 ‑1,7 ‑8,1 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑1,2 ‑0,8 ‑3,6 1,5 ‑3,5 30,3 0,4 ‑3,4 23,7 2,5
24 Stål- och metallverk ‑6,4 ‑8,5 ‑5,7 ‑7,4 ‑13,2 ‑5,0 ‑9,6 ‑15,8 ‑7,9 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑12,7 ‑4,8 ‑25,7 ‑4,1 ‑5,3 ‑1,9 ‑7,8 ‑4,6 ‑16,0 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 13,5 13,9 8,5 ‑3,1 0,5 ‑3,9 5,4 10,3 2,2 2,8
27 Industri för elapparatur ‑8,6 ‑2,4 ‑6,2 ‑21,3 ‑0,6 ‑32,2 ‑40,7 ‑2,5 ‑54,6 3,9
28 Övrig maskinindustri ‑11,9 ‑5,5 ‑12,2 3,6 0,1 4,8 ‑0,6 ‑5,3 1,2 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑43,2 ‑30,6 ‑39,5 9,5 ‑4,4 14,9 ‑8,3 ‑21,2 ‑2,2 18,0
30 Annan transportmedelsindustri 40,8 18,3 57,2 ‑9,0 13,4 ‑19,2 ‑18,4 17,7 ‑27,7 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,9 ‑0,8 1,0 2,0 0,1 5,8 4,5 3,3 6,6 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

2020-06-04 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se