Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, november 2022

Industrins orderingång minskade i november

Statistiknyhet från SCB 2023-01-10 8.00

Industrins totala orderingång minskade med 0,6 procent i november 2022 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 6,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av aggregatet för kemisk- och läkemedelsindustri som minskade med 10,9 procent jämfört med oktober. Utvecklingen i den totala orderingången var negativ på både hemma- och exportmarknaden. Jämfört med oktober minskade hemmamarknaden med 0,5 procent och exportmarknaden minskade med 1,2 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången minskade på årsbasis

På årsbasis minskade den totala orderingången med 6,8 procent i jämförelse med november 2021, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 5,4 procent och från kund i utlandet minskade den med 8,1 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 0,5 procent högre än motsvarande period, januari-november 2021, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 0,1 procent medan exportmarknaden ökade med 0,8 procent.

Orderingången för oktober reviderad

Siffrorna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i oktober jämfört med september reviderats ned med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på -4,2 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i oktober jämfört med oktober året innan har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en årsutveckling på -7,3 procent.

Att beakta

I mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik som till exempel årsutvecklingstal bör detta beaktas.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken. Notera också att säsongrensning görs av varje enskild serie för sig. Det kan medföra att ett säsongrensat tal för ett aggregat skiljer sig från ett sammanviktat medelvärde av motsvarande tal för de ingående branscherna.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH nov 2022/
okt 2022[1]
jan-nov 2022/
jan-nov 2021[2]
nov 2022/
nov 2021[2]
Andel av industrins order 2021
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑0,6 ‑0,5 ‑1,2 0,5 ‑0,1 0,8 ‑6,8 ‑5,4 ‑8,1 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,3 ‑1,5 2,0 ‑3,6 ‑2,7 ‑4,2 ‑8,9 ‑7,2 ‑10,3 42,4
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 12,9 .. .. 2,6 .. .. 9,9 .. .. 5,2
- Industri för investeringsvaror ‑1,6 ‑2,8 ‑2,4 ‑0,6 ‑0,1 ‑0,9 ‑12,3 ‑11,8 ‑12,7 35,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑2,2 0,2 ‑4,6 14,5 1,6 30,0 9,3 ‑0,4 20,0 14,8
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 6,3 .. .. ‑4,5 .. .. ‑13,8 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 4,8 ‑2,4 17,3 ‑4,7 2,4 ‑9,9 ‑17,6 ‑24,6 ‑9,2 3,5
C Tillverkningsindustri ‑0,8 ‑0,3 ‑1,3 0,6 ‑0,2 1,2 ‑6,4 ‑4,7 ‑7,8 96,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 1,1 1,6 3,3 0,4 1,7 ‑4,5 ‑0,2 0,7 ‑3,9 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑9,0 ‑5,6 ‑10,2 ‑6,9 ‑12,7 ‑1,8 ‑21,2 ‑28,6 ‑13,8 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑0,9 ‑3,4 6,2 ‑4,4 ‑3,4 ‑6,9 ‑0,2 ‑8,1 24,3 5,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0,8 ‑0,3 1,0 ‑7,2 ‑6,0 ‑7,4 ‑18,0 ‑18,5 ‑17,9 5,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑1,4 ‑1,0 14,1 ‑3,9 0,6 ‑32,3 ‑6,0 ‑4,2 ‑19,4 0,7
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 12,9 .. .. 2,6 .. .. 9,9 .. .. 5,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑10,9 ‑5,4 ‑9,3 8,9 ‑7,1 12,3 2,2 ‑11,1 4,9 9,7
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑0,1 0,5 0,0 ‑7,4 ‑4,6 ‑10,3 ‑14,6 ‑14,4 ‑14,8 2,3
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 0,9 ‑0,3 ‑0,6 ‑7,3 ‑7,0 ‑8,7 ‑14,3 ‑13,9 ‑16,7 2,4
24 Stål- och metallverk ‑0,7 0,7 0,9 ‑1,2 0,9 ‑2,0 0,5 8,5 ‑2,3 9,2
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑2,0 0,5 ‑7,8 ‑2,2 ‑0,5 ‑5,8 ‑8,2 ‑3,6 ‑19,2 7,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 7,4 4,0 15,6 ‑2,5 59,9 ‑19,2 ‑11,3 34,9 ‑21,7 3,0
27 Industri för elapparatur 12,9 5,1 14,6 40,3 13,6 53,9 27,1 33,0 23,3 3,5
28 Övrig maskinindustri ‑10,6 ‑5,0 ‑9,3 5,5 5,1 5,7 ‑22,4 ‑19,8 ‑23,1 11,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑5,3 ‑12,9 0,4 ‑3,7 ‑6,1 ‑3,0 ‑7,5 ‑31,8 2,5 15,5
30 Annan transportmedelsindustri 86,3 210,3 ‑24,7 ‑17,0 ‑41,4 22,3 ‑4,9 68,8 ‑56,0 2,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑2,6 ‑2,6 ‑6,4 ‑2,4 ‑1,3 ‑4,7 ‑10,7 ‑6,9 ‑18,5 3,9

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2023-02-08 kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Frida Olsson

Telefon
010-479 42 14
E-post
frida.olsson@scb.se