Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH juli 2020/
juni 2020[1]
jan-juli 2020/
jan-juli 2019[2]
juli 2020/
juli 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 5,5 2,7 7,2 ‑8,1 ‑6,5 ‑9,0 ‑6,4 ‑4,8 ‑7,6 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 3,8 ‑4,5 9,4 ‑6,8 ‑6,2 ‑7,3 ‑4,8 ‑11,2 ‑1,2 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 5,0 .. .. ‑6,0 .. .. ‑25,2 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 15,6 28,6 12,3 ‑14,0 ‑11,4 ‑15,0 ‑4,9 14,9 ‑11,3 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑0,3 3,9 ‑8,8 2,3 ‑4,8 12,2 ‑3,4 ‑2,9 ‑3,9 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑14,2 .. .. ‑10,8 .. .. ‑18,9 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 17,0 25,5 10,6 2,2 ‑9,8 12,8 13,8 3,4 21,8 2,8
C Tillverkningsindustri 5,1 2,5 7,0 ‑8,4 ‑6,4 ‑9,6 ‑7,1 ‑5,1 ‑8,5 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 6,6 5,1 12,1 ‑4,1 ‑4,3 ‑3,3 ‑0,8 ‑1,8 2,5 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 1,7 ‑8,2 10,2 ‑16,5 ‑19,1 ‑14,1 ‑26,6 ‑24,2 ‑29,2 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑14,4 ‑22,4 6,4 ‑0,7 0,6 ‑3,0 ‑15,6 ‑21,5 ‑5,6 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑0,4 3,3 ‑0,9 ‑8,1 ‑0,3 ‑9,7 ‑20,2 ‑5,4 ‑22,7 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 23,5 3,4 36,1 ‑12,2 ‑16,5 9,3 7,6 ‑10,7 125,4 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5,0 .. .. ‑6,0 .. .. ‑25,2 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑5,9 ‑6,6 ‑5,9 18,4 7,5 20,8 8,2 3,9 9,0 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑3,7 ‑2,7 ‑3,8 ‑8,8 ‑7,1 ‑10,7 ‑12,6 ‑12,2 ‑13,0 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑4,0 ‑4,7 1,6 ‑1,2 ‑1,5 0,1 ‑3,4 ‑0,4 ‑16,8 2,5
24 Stål- och metallverk ‑0,3 ‑1,4 5,2 ‑14,4 ‑18,5 ‑12,9 ‑9,9 ‑29,9 ‑4,4 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑5,9 1,6 ‑18,8 ‑11,8 ‑11,3 ‑13,4 ‑17,3 ‑7,7 ‑31,3 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 19,7 12,4 28,2 ‑5,6 ‑8,9 ‑4,6 ‑2,6 ‑11,2 ‑0,6 2,8
27 Industri för elapparatur 15,4 ‑0,6 3,0 ‑18,5 2,6 ‑29,1 28,4 5,1 40,4 3,9
28 Övrig maskinindustri 6,6 ‑6,6 16,1 ‑7,3 ‑4,9 ‑8,0 ‑7,5 ‑12,5 ‑6,3 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 11,9 ‑18,7 10,1 ‑23,8 ‑29,4 ‑22,1 ‑19,4 ‑39,5 ‑15,4 18,0
30 Annan transportmedelsindustri 331,6 .. .. 21,0 .. .. 221,7 .. .. 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 4,8 ‑5,7 31,7 ‑4,2 ‑6,9 1,5 ‑0,4 ‑14,5 24,8 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-08

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se