Till innehåll på sidan

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH maj 2020/
apr 2020[1]
jan-maj 2020/
jan-maj 2019[2]
maj 2020/
maj 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 4,5 0,9 7,4 ‑7,0 ‑6,2 ‑7,6 ‑18,4 ‑12,4 ‑22,8 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,4 0,4 ‑2,0 ‑6,2 ‑5,3 ‑7,1 ‑12,6 ‑8,9 ‑16,9 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑5,4 .. .. 2,2 .. .. ‑16,7 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 25,5 12,2 31,6 ‑13,5 ‑14,5 ‑13,3 ‑28,3 ‑25,8 ‑30,4 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror ‑12,7 ‑0,5 ‑27,8 4,7 ‑5,0 18,4 ‑3,8 ‑7,5 ‑2,1 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 8,7 .. .. ‑11,1 .. .. ‑20,3 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,2 9,2 0,5 2,8 ‑10,4 15,2 7,6 ‑0,8 16,1 2,8
C Tillverkningsindustri 2,4 0,5 8,0 ‑7,3 ‑6,0 ‑8,2 ‑19,3 ‑12,7 ‑23,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑1,7 ‑5,0 ‑4,1 ‑4,4 ‑4,6 ‑3,1 ‑8,6 ‑6,7 ‑15,8 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 30,0 34,0 13,0 ‑2,4 ‑8,5 2,5 ‑6,0 3,3 ‑16,7 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 0,1 ‑1,3 7,9 1,1 1,6 0,2 ‑0,5 0,9 ‑3,6 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑2,3 3,6 ‑4,2 ‑4,5 3,2 ‑6,1 ‑16,6 ‑2,9 ‑19,6 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑3,4 ‑0,8 ‑42,1 ‑14,2 ‑17,3 0,2 ‑29,5 ‑27,3 ‑39,6 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑5,4 .. .. 2,2 .. .. ‑16,7 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑18,7 ‑3,0 ‑19,4 21,6 7,4 25,0 14,2 9,5 15,6 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑3,3 ‑4,8 ‑2,7 ‑8,5 ‑6,4 ‑10,5 ‑11,6 ‑13,7 ‑8,3 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑4,7 ‑8,6 7,3 ‑0,7 ‑2,0 6,1 ‑7,0 ‑4,9 ‑19,1 2,5
24 Stål- och metallverk ‑2,2 8,0 ‑3,8 ‑13,7 ‑17,4 ‑11,7 ‑25,5 ‑26,0 ‑23,6 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 4,2 0,6 14,3 ‑10,1 ‑9,7 ‑10,1 ‑16,0 ‑13,9 ‑16,8 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 2,9 ‑24,5 14,6 ‑4,0 ‑5,1 ‑2,2 ‑4,4 ‑27,7 10,1 2,8
27 Industri för elapparatur ‑8,2 ‑4,7 ‑17,8 ‑24,7 1,8 ‑37,8 ‑40,2 ‑3,4 ‑56,7 3,9
28 Övrig maskinindustri 0,0 ‑3,2 1,6 ‑5,9 ‑7,6 ‑5,2 ‑20,4 ‑20,4 ‑19,9 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 52,7 45,2 56,8 ‑23,1 ‑28,6 ‑21,5 ‑45,5 ‑49,3 ‑44,9 18,0
30 Annan transportmedelsindustri 77,5 34,4 84,3 3,8 32,1 ‑13,9 92,5 89,0 82,8 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑1,4 ‑3,7 5,6 ‑4,5 ‑5,6 ‑1,9 ‑15,5 ‑15,0 ‑15,9 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal
3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-07

Har du frågor om statistiken?

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se