Till innehåll på sidan

Industrins orderingång

Index 2015=100. Fasta priser. Industri SNI B+C. Total marknad, hemmamarknad och exportmarknad. Säsongrensade värden

Industrins orderingång

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-08

Har du frågor om statistiken?

E-post
pin@scb.se