Till innehåll på sidan

Industrins orderingång

Index 2015=100. Fasta priser. Industri SNI B+C. Total marknad, hemmamarknad och exportmarknad. Säsongrensade värden

Industrins orderingång

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-07

Har du frågor om statistiken?

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se