Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och produktion

Industriproduktion och industrins orderingång, SNI B+C. Index 2015=100. Säsongrensade värden

Industrins orderingång och produktion

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-07

Har du frågor om statistiken?

Sebastian Rask

Telefon
010-479 40 29
E-post
sebastian.rask@scb.se