Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i internationella företag

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Tillväxtanalys logotyp

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Forskning och utveckling i internationella företag 2019 Rapport 2021-10-08
Forskning och utveckling i internationella företag 2017 Rapport 2019-05-23
Forskning och utveckling i internationella företag 2015 Rapport 2017-05-18

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Tillväxtanalys

Telefon
010-447 44 00
E-post
info@tillvaxtanalys.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv1504