Till innehåll på sidan

Utländska företag

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-15

Statistiken visar omfattningen och förändringen i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Tillväxtanalys

Telefon
010-447 44 00
E-post
info@tillvaxtanalys.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1502