Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för IT

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-02

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Nyckeltal för Sverige

Utgifter för hård- och mjukvara

74 569

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för mjukvara

52 534

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för it-tjänster

80 222

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för leasing av it-utrustning

6 101

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för it-tjänster från extern leverantör

54 310

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för it-tjänster från intern leverantör

25 911

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Molntjänster utgjorde 24 procent av företagens utgifter för it-tjänster under 2020

2021-10-07

Företagens utgifter för it uppgick år 2020 till nästan 161 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med ungefär 8 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2019, i löpande priser. Årets undersökning visar att 24 procent av företagens it-tjänster utgörs av molntjänster. Det är framförallt inom branschen Handel som molntjänster är vanligt förekommande, där är utgifterna för molntjänster ungefär 6 miljarder kronor vilket motsvarar 29 procent av branschens totala utgifter för it-tjänster.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0802