Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för IT

Statistiken visar utgifter och investeringar i hård och mjukvara inom företagssektorn. Undersökningen är en årlig urvalsundersökning och resultaten redovisas främst efter storlek och näringsgren.

Nyckeltal för Sverige

Utgifter för hård- och mjukvara

74 569

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för mjukvara

52 534

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för it-tjänster

69 004

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för leasing av it-utrustning

6 101

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för it-tjänster från extern leverantör

54 310

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Utgifter för interna it-tjänster

25 911

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Företagens utgifter för it

2021-10-07

Företagens utgifter för it uppgick år 2020 till nästan 161 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med ungefär 8 miljarder kronor eller 5 procent jämfört med 2019, i löpande priser. Årets undersökning visar att 24 procent av företagens it-tjänster utgörs av molntjänster. Det är framförallt inom branschen Handel som molntjänster är vanligt förekommande, där är utgifterna för molntjänster ungefär 6 miljarder kronor vilket motsvarar 29 procent av branschens totala utgifter för it-tjänster.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0802