Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning samt mjukvara 2019

Miljoner kronor

Bransch Data-utrustning Telekommunikations-utrustning Mjukvara
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) .. .. ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 2 205 1 246 9 869
Energi och återvinning (SNI 35-39) 381 214 1 750
Byggverksamhet (SNI 41-43) 762 496 1 112
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 2 594 783 8 047
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 541 325 2 357
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 304 78 348
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 3 225 6 716 8 075
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 2 487 275 4 629
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 1 021 283 10 700
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 238 125 852
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 1 677 518 4 431
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 264 36 508
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) .. .. ..
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 3 276 6 751 7 880

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se