Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för datautrustning, telekommunikationsutrustning samt mjukvara 2018

Miljoner kronor

Bransch Data-utrustning Telekommunikations-utrustning Mjukvara
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 55 33 119
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 2 175 1 091 8 164
Energi och återvinning (SNI 35-39) 591 158 1 554
Byggverksamhet (SNI 41-43) 595 484 1 098
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 2 969 780 6 581
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 456 256 1 858
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 246 53 305
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 3 023 6 809 5 633
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 2 101 325 3 423
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 904 247 7 429
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 257 146 777
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 1 652 609 3 798
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 186 39 362
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 12 2 9
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 2 977 6 771 5 366

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-02

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se