Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it-tjänster 2019

Miljoner kronor

Bransch It-tjänster Internt Externt
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 184 .. ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 13 105 3 765 9 341
Energi och återvinning (SNI 35-39) 2 615 1 219 1 397
Byggverksamhet (SNI 41-43) 2 736 1 123 1 613
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 18 011 5 209 12 802
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 4 769 1 923 2 847
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 767 90 677
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 13 942 4 942 9 000
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 9 687 3 983 5 704
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 9 801 2 140 7 661
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 1 339 235 1 104
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 6 124 2 389 3 735
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 478 12 466
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 7 .. ..
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 13 169 4 752 8 418

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se