Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it-tjänster 2020

Miljoner kronor

Bransch It-tjänster Internt Externt
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 191 10 180
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 13 331 4 086 9 245
Energi och återvinning (SNI 35-39) 4 096 1 531 2 565
Byggverksamhet (SNI 41-43) 3 153 1 654 1 499
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 20 142 4 738 15 403
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 4 363 2 059 2 304
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 609 84 524
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 14 877 6 849 8 028
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 10 690 5 549 5 141
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 10 119 2 438 7 681
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 1 489 276 1 212
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 7 358 2 144 5 214
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 480 31 449
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 15 10 5
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 14 554 6 728 7 826

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se