Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för it-tjänster 2018

Miljoner kronor

Bransch It-tjänster Internt Externt
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 161 .. ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 12 769 3 365 9 403
Energi och återvinning (SNI 35-39) 2 159 961 1 198
Byggverksamhet (SNI 41-43) 2 888 701 2 188
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 20 455 5 356 15 099
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 4 651 1 928 2 723
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 671 91 580
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 10 049 3 104 6 945
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 6 475 2 482 3 992
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) 8 442 1 847 6 595
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 1 211 268 943
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 5 268 1 937 3 331
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) 274 .. ..
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 7 4 3
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 9 015 2 788 6 226

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-02

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se