Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för leasing och hyra av data-och telekommunikationsutrustning 2019

Miljoner kronor

Bransch Finansiell leasing Hyra/ operationell leasing
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) 0 ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 88 1 069
Energi och återvinning(SNI 35-39) 7 236
Byggverksamhet (SNI 41-43) 9 324
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 111 895
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 10 501
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 35 259
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 127 1 129
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 117 746
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) .. ..
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 5 196
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 69 866
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) .. 60
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) .. ..
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 144 1 021

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se