Till innehåll på sidan

Företagens utgifter för leasing och hyra av data-och telekommunikationsutrustning 2018

Miljoner kronor

Bransch Finansiell leasing Hyra/ operationell leasing
Gruvor och mineralutvinning (SNI 05-09) .. ..
Tillverkningsindustri (SNI 10-33) 72 1 408
Energi och återvinning(SNI 35-39) .. ..
Byggverksamhet (SNI 41-43) 37 322
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47) 58 763
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53) 32 280
Hotell och restauranger (SNI 55-56) 25 177
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63) 167 843
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet (SNI 62) 154 589
Finans- och försäkringsverksamhet (SNI 64-66) .. ..
Fastighetsverksamhet (SNI 68) 4 180
Andra tjänsteföretag (SNI 69-82) 52 856
Kultur, nöje och fritid (SNI 90-93) .. 66
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning (SNI 95.1) 1 ..
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2,61-62, 63.1,95.1) 167 798

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-02

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se