Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Nästa publicering: 2020-12-04

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistiknyheter

Investeringsenkäten, andra kvartalet 2020

2020-08-28

Investeringstakten hos företagen minskade under andra kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2019. Tillverkningsindustrin minskade sina investeringar med 1,9 miljarder kronor till 14,1 miljarder kronor. Även fastighetsbranschen minskade sina investeringar med 1,9 miljarder kronor till 34,2 miljarder kronor. Däremot ökade tillverkningsindustrin sina investeringar med 1,4 miljarder kronor (11 procent) mellan första och andra kvartalet 2020. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 3 procent mellan första och andra kvartalet 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0801