Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-03

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistiknyheter

Företagens investeringar ökade tredje kvartalet 2022

2022-12-02

Investeringstakten hos företagen ökade med 24 procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0801