Till innehåll på sidan

Företagens lager

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-17

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av företagens lager fördelat på lagertyper. Statistiken redovisas för det totala näringslivet och uppdelat på branscher.

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Äldre statistik samt dokumentation från de gamla undersökningarna finns tillgängliga nedan under respektive rubrik.

Statistiknyheter

Företagens lager minskade fjärde kvartalet 2022

2023-02-20

Svenska företags lager minskade med 10,7 miljarder kronor i fasta priser under fjärde kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,8 procent i volym.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Äldre dokumentation - Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Äldre dokumentation - Industrins lager

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Äldre dokumentation - Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Äldre dokumentation - Industrins lager

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0123