Till innehåll på sidan

Företagens lager

Nästa publicering: 2021-08-17

Statistiken visar den kvartalsvisa utvecklingen av företagens lager fördelat på lagertyper. Statistiken redovisas för det totala näringslivet och uppdelat på branscher.

Hitta på sidan

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0123