Till innehåll på sidan

Företagens lager, 1:a kvartalet 2022

Företagens lager ökade första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-18 8.00

Svenska företags lager ökade med 17,4 miljarder kronor i fasta priser under första kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,4 procent i volym.

Industrins totala lager ökade med 4,2 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 1,7 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 13,2 miljarder kronor under första kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 4,9 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror ökade med 3,8 miljarder kronor och lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,5 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 4,2 miljarder kronor under första kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 13,2 miljarder kronor under första kvartalet. Störst uppgång hade detaljhandeln, där lagret ökade med 5,6 miljarder kronor. Inom motorhandeln ökade lagret med 3,3 miljarder kronor och inom partihandeln ökade lagret med 4,3 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för första kvartalet 2022 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för fjärde kvartalet 2021 reviderats upp med 0,5 miljarder kronor till en uppgång på 1,3 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för fjärde kvartalet 2021 reviderats ned med 1,1 miljarder kronor till en uppgång på 1,5 miljarder kronor.

Ny undersökning

Den nya undersökningen Företagens lager har ersatt de tidigare undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med kvartal två 2021. Resultaten är jämförbara med de gamla undersökningarna, eftersom designen av Företagens lager i stor utsträckning är baserad på Industrins lager. Industrins lager och Lagerstatistik för varuhandeln och tjänstenäringar togs i sin tur fram med gemensamma metoder. För mer information, se Företagens lager – Jämförelser med tidigare lagerundersökningar.

Företagens lager 2022 kv1
SNI 2007 Bransch Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
    Kv 1 2022 Kv 4 2021 Kv 1 2021  
    Mnkr Mnkr Mnkr  
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 17 443,4 2 811,9 11 517,6  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 4 239,0 1 341,0 1 516,3  
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 17,6 5 730,1 ‑3 244,3  
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..  
- Industri för investeringsvaror 702,2 ‑2 350,0 5 059,6  
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 3 457,0 ‑642,2 2 076,4  
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..  
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 321,3 1 919,6 734,1  
C Tillverkningsindustri 3 917,7 ‑578,6 782,2  
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 887,3 583,9 475,0  
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑119,7 35,0 ‑57,1  
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 692,3 1 610,4 ‑256,9  
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 61,9 ‑130,4 ‑295,2  
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑122,9 ‑89,1 35,9  
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..  
20 Kemisk industri 1 041,4 442,1 ‑390,7  
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..  
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑190,2 100,0 38,1  
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑347,6 ‑8,1 ‑545,0  
24 Stål- och metallverk ‑1 321,8 1 290,2 ‑2 398,0  
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 668,7 29,1 676,1  
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1 035,6 ‑438,5 296,4  
27 Industri för elapparatur ‑252,0 ‑105,0 72,3  
28 Övrig maskinindustri ‑97,3 1 002,2 671,9  
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..  
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..  
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑117,5 ‑116,4 389,5  
G Parti- och detaljhandel 13 204,5 1 470,9 10 001,3  
45 Motorhandel 3 314,0 3 062,2 2 687,7  
46 Partihandeln 4 323,3 ‑902,4 4 437,2  
47 Detaljhandeln 5 567,2 ‑688,9 2 876,5  

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-18, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se