Till innehåll på sidan

Företagens lager, 3:e kvartalet 2021

Företagens lager minskade tredje kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-11-16 9.30

Svenska företags lager minskade med 3,2 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2021, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 0,6 procent i volym.

Industrins totala lager minskade med 5,0 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 2,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,6 procent i volym.

Industrins lager minskade

Lager av färdiga varor och produkter i arbete minskade med 6,9 miljarder kronor och lager av insatsprodukter i den totala industrin ökade med 1,9 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 5,0 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln, där lagret ökade med 4,1 miljarder kronor. Inom detaljhandeln ökade lagret med 1,2 miljarder kronor och inom motorhandeln minskade lagret med 3,6 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för tredje kvartalet 2021 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2021 reviderats upp med 1,3 miljarder kronor till en nedgång på 4,9 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2021 reviderats ned med 7,3 miljarder kronor till en nedgång på 14,1 miljarder kronor.

Ny undersökning

Den nya undersökningen Företagens lager har ersatt de tidigare undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med kvartal två 2021. Resultaten är jämförbara med de gamla undersökningarna, eftersom designen av Företagens lager i stor utsträckning är baserad på Industrins lager. Industrins lager och Lagerstatistik för varuhandeln och tjänstenäringar togs i sin tur fram med gemensamma metoder. För mer information, se Företagens lager – Jämförelser med tidigare lagerundersökningar.

Företagens lager 2021 kv3
SNI 2007 Bransch Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
    Kv 3 2021 Kv 3 2021/ Kv 2 2021 Kv 2 2021 Kv 3 2020
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel ‑3 239,1 ‑0,6 ‑19 039,7 ‑3 284,5
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑4 964,2 ‑2,0 ‑4 911,7 ‑5 091,0
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑2 044,0 ‑2,1 ‑4 211,5 ‑3 733,7
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. .. ..
- Industri för investeringsvaror ‑434,7 ‑0,5 ‑78,9 377,2
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑1 613,8 ‑3,6 ‑275,7 737,5
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑86,8 ‑1,5 ‑344,8 ‑1 076,5
C Tillverkningsindustri ‑4 877,4 ‑2,0 ‑4 566,9 ‑4 014,5
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑62,0 ‑0,4 ‑199,2 221,9
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑200,0 ‑9,5 ‑26,0 ‑16,1
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑963,9 ‑9,3 ‑1 213,4 ‑1 115,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑253,7 ‑2,2 ‑1 000,0 ‑237,6
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 93,8 12,6 ‑58,2 ‑102,8
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. ..
20 Kemisk industri ‑69,3 ‑0,7 ‑289,0 ‑285,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri 136,9 2,2 ‑652,0 ‑297,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑267,2 ‑4,0 96,5 ‑245,4
24 Stål- och metallverk ‑15,4 ‑0,1 ‑1 294,9 ‑166,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑565,7 ‑2,9 ‑985,2 110,7
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 1 451,2 13,6 665,8 445,4
27 Industri för elapparatur ‑368,5 ‑4,0 360,8 ‑242,9
28 Övrig maskinindustri ‑1 174,4 ‑3,0 ‑195,5 ‑441,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑97,7 ‑0,9 358,8 68,5
G Parti- och detaljhandel 1 725,1 0,6 ‑14 128,1 1 806,5
45 Motorhandel ‑3 619,3 ‑7,5 ‑6 480,2 ‑2 897,8
46 Partihandeln 4 113,6 3,1 ‑4 136,9 3 278,4
47 Detaljhandeln 1 230,7 1,4 ‑3 510,9 1 425,9

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-16, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se