Till innehåll på sidan

Företagens lager, 3:e kvartalet 2022

Företagens lager ökade tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-11-18 8.00

Svenska företags lager ökade med 18,1 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2022, jämfört med föregående kvartal. Ökningen motsvarar en uppgång med 3,3 procent i volym.

Industrins totala lager ökade med 6,0 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 2,3 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 12,2 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 4,1 procent i volym.

Industrins lager ökade

Lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 0,2 miljarder kronor och lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 6,2 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager ökade med 6,0 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 12,2 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade partihandeln, där lagret ökade med 6,7 miljarder kronor. Inom motorhandeln ökade lagret med 2,8 miljarder kronor och inom detaljhandeln ökade lagret med 2,7 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för tredje kvartalet 2022 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2022 reviderats upp med 2,8 miljarder kronor till en uppgång på 4,1 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2022 reviderats upp med 0,9 miljarder kronor till en uppgång på 3,2 miljarder kronor.

Företagens lager 2022 kv3
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
    Kv 3 2022 Kv 2 2022 Kv 3 2021
    Mnkr Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel 18 133,7 7 267,8 ‑2 317,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 5 977,2 4 071,3 ‑5 056,8
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 9 406,6 ‑1 832,4 ‑3 267,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
- Industri för investeringsvaror ‑2 902,3 6 273,1 487,1
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑1,6 193,4 ‑1 364,9
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑241,9 ‑544,6 ‑1 393,9
C Tillverkningsindustri 6 219,1 4 615,9 ‑3 662,9
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 340,5 ‑1 157,8 39,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 25,2 17,1 ‑161,2
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1 255,3 ‑879,6 ‑1 042,8
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 817,2 ‑236,8 22,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑24,9 9,6 108,8
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑46,6 ‑827,7 ‑238,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑63,9 ‑125,9 81,9
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter .. .. ‑275,6
24 Stål- och metallverk 6 367,1 631,3 180,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 539,5 ‑64,5 ‑494,3
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑924,4 1 136,6 1 262,4
27 Industri för elapparatur 527,0 624,4 ‑518,9
28 Övrig maskinindustri 687,1 2 281,4 ‑1 055,1
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar .. .. ..
30 Annan transportmedelsindustri .. .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑530,5 385,4 444,0
G Parti- och detaljhandel 12 156,5 3 196,5 2 739,7
45 Motorhandel 2 799,9 ‑471,1 ‑3 505,6
46 Partihandeln 6 651,9 4 554,9 4 518,6
47 Detaljhandeln 2 704,8 ‑887,3 1 726,7

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-20, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Johan Hansson

Telefon
010-479 63 59
E-post
johan.hansson@scb.se