Till innehåll på sidan

Industrins varuproduktion (IVP)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-28

Statistiken belyser årligen den svenska industriproduktionens varufördelning med kvantitets- och värdeuppgifter. Både produktion av varor och industriella tjänster ingår i statistiken.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2020 SM 2022-04-29
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2019 SM 2021-04-23
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2018 SM 2020-04-24
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2017 SM 2019-04-26
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2016 SM 2018-04-27
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2015 SM 2017-04-21
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2014 SM 2016-04-22
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2013 SM 2015-04-24
Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2012 SM 2014-04-25

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

E-post
ivp.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0119