Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-30

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Nyckeltal för Sverige

Tillgång till internet via fast bredband

94 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2022

Tog emot beställningar via egen webbplats/app

26 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2021

Tog emot beställningar via EDI

16 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2021

Genomför digitala möten

79 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2022

Tar hänsyn till miljö vid val av it-tjänst/it-utrustning

42 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2022

Rekryterade/försökte rekrytera it-specialister

12 %

Totalt 10 eller fler anställda

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Tre av tio företag vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning

2022-11-24

Tre av tio företag vidtar åtgärder för att minska energiförbrukningen från sin it-utrustning men skillnaden mellan små- och stora företag är stor. Det visar uppgifter från undersökningen It-användning i företag 2022.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0116