Till innehåll på sidan

Andel företag med åtgärder för att minska miljöpåverkan

Andel företag som har någon miljöpolicy eller motsvarande som innebär att företaget ska minska sin miljöpåverkan genom något av följande åtgärder. År 2019, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag med åtgärder för att minska miljöpåverkan

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se