Till innehåll på sidan

Andel företag som använder följande it-lösningar för att minska företagets energiförbrukning

år 2019, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag som använder olika it-lösningar för att minska företagets energiförbrukning

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se