Till innehåll på sidan

Andel företag som använder något av följande sociala medier

år 2019, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag som använder något av följande social medier

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se