Till innehåll på sidan

Fakta om it-användning i företag

Undersökningen belyser tillgång och användning av Informationsteknik (it) bland företag i Sverige.

Den genomförs årligen sedan 2000 och omfattar företag med tio anställda eller fler inom större delen av näringslivet efter SNI2007.

Undersökningen ingår i Sveriges Officiella statistik och är gemensam för EU:s medlemsländer. En separat förenklad undersökning som vänder sig till mikroföretag i Sverige genomförs sedan 2008. Mikroföretag definieras som företag med mindre än 10 personer anställda.

Resultaten från enkäten redovisas tillsammans med övriga resultat i rapportens tabellbilaga. Alla resultat publiceras i november varje år.