Till innehåll på sidan

Maritima näringar

Statistiknyheter

Nu finns statistik för de maritima näringarna

2018-04-03

År 2015 fanns det 7 182 företag i Sverige inom de maritima näringarna. Totalt förvärvsarbetade 34 079 personer inom dessa näringar, varav en tredjedel var kvinnor. Förädlingsvärdet uppgick till 27 717 miljoner kronor eller 1,2 procent av förädlingsvärdet för företag, exklusive de finansiella företagen.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Lars Werke

Telefon
010-479 68 57
E-post
lars.werke@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0122