Till innehåll på sidan

Uppföljning av nystartade företag

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter start och visa skillnader i överlevnad när det gäller till exempel näringsgrenar och regioner. Även hinder för tillväxt i företagen och attityder till att utöka verksamheten i företagen redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Tillväxtanalys

Uppföljning av nystartade företag uppdateras inte längre.

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Tillväxtanalys

Lars Sundell

Telefon
010-447 44 00
E-post
lars.sundell@tillvaxtanalys.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv1302