Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, nr 1 2023

Produktionen tappade fart

Statistiknyhet från SCB 2023-01-18 8.00

Efter två månader med uppgång sjönk BNP-indikatorn något i november. Samtidigt steg hushållens konsumtion i november jämfört med oktober. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

”Produktionen minskade både inom industrin och inom tjänstesektorn i november” säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB.

Tidskriften Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv sammanfattar läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Dessutom är konjunkturklockan uppdaterad med ny statistik. Detta nummer innehåller en fördjupningsartikel som handlar om olika effekter på statistiken när nya definitioner av företagsenheter används. Innehållet i månadens nummer beskrivs i korthet nedan.

Konjunkturen på nedgång

Konjunkturklockan indikerar fortfarande att konjunkturläget är dämpat. Tio av tretton månadsindikatorer var på nedgång i november medan tre var på uppgång jämfört med oktober.

Sällanköpsvaruhandeln och hushållens konfidensindikator ligger fortfarande långt under sina historiska genomsnitt och dessa indikatorer hade fortsatt en negativ trend i november.

Här hittar du SCB:s konjunkturklocka:

Konjunkturklocka

Tio av tretton indikatorer på nedgång i november

Konjunkturklocka nov 2022

Teckenförklaring konjunkturklocka

Antalet anställda i snabbväxande storföretag kommer att öka

Genom SCB:s nya tillämpning av statistiska enheter förändras tolkningen av den ekonomiska statistiken till viss del. Införandet av nya företagsenheter leder till att de största företagens betydelse för tillväxten av antalet anställda i den icke-finansiella sektorn ökar.

De större tillväxtföretagen får en ökad betydelse för tillväxten av anställda

Förändring av antal anställda (tusental) i snabbväxande företagsenheter år 2021, uppdelat i storleksklasser med nya och gamla definitionen av företagsenheter

De större tillväxtföretagen får en ökad betydelse för tillväxten av anställda

Källa: Företagens ekonomi (SCB)

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Nästa nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv publiceras 2023-02-14 klockan 8:00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
ekstat@scb.se

Förfrågningar

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Jenny Lunneborg

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se