Till innehåll på sidan

Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal

PDF:
Hela publikationen (1024kb)
Serie:
NR01 - BNP/Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-nr01ti2101_pdf
ISSN:
1654-1332 (Online); 0282-9290 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-02-26
Förfrågningar:

Peter Buvén

010-479 45 28

peter.buven@scb.se

Frida Calson Öhman

010-479 58 69

frida.calsonohman@scb.se