Till innehåll på sidan

Dokumentation av fastprisberäkningar (år)

Här redovisas metoder och källor för fastprisberäkningar av nationalräkenskaperna. Dokumentet är upplagt efter en mall från Eurostat som alla medlemsländer följer. Beskrivningen finns endast på engelska.

Eftersom nationalräkenskaperna ständigt revideras, är inte de värdeuppgifter som finns i detta dokument de mest aktuella. Värdeuppgifter har dock tagits med för att ge en indikation på storleken av de olika delposterna.