Till innehåll på sidan

Årsbok för offentlig ekonomi

Offentlig ekonomi är en faktaredovisning som vänder sig till alla som är intresserade av ekonomi och samhällsfrågor. Den ger en översikt över den offentliga sektorns ekonomi och verksamheter från ett makroekonomiskt perspektiv.

För att ta del av de senaste siffrorna, se ämnesområdet Nationalräkenskaper.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0903