Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 109 206
därav hemtjänst i ordinärt boende 35 582
därav särskilt boende/annat boende 62 755
INSATSER TILL PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl. LSS/SFB)
12 131
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 439
därav särskilt boende/annat boende 4 298
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 52 591
därav boende enl. LSS för vuxna 22 443
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 16 974
TOTALA KOSTNADER 173 928

Kommentarer

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se