Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för kommunalförbund 2014

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE2014
Räddningstjänst 4 175
Övrig infrastruktur 1 411
Energi, vatten och avfall 1 723
Kollektivtrafik etc. 2 770
Pedagogisk verksamhet 2 964
Kultur och fritid 459
Vård och omsorg inkl. färdtjänst 399
Individ och familjeomsorg 62
Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande 554
Allmän regional utveckling 901
Politisk verksamhet och administration 1 336
Övrig verksamhet 163
TOTALA KOSTNADER 16 916

Med kostnader avses driftkostnader.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se