Till innehåll på sidan

Balansräkning för landsting år 2011–2015

Löpande priser miljoner kronor

 20112012201320142015
Immateriella anläggningstillgångar 368 480 590 694 693
Materiella anläggningstillgångar 87 810 95 522 103 039 113 010 124 397
Finansiella anläggningstillgångar 27 731 25 073 29 288 34 519 41 482
Bidrag till statlig infrastruktur 1 160 1 159 1 122 1 758 1 671
Omsättningstillgångar 64 513 78 581 81 647 86 208 83 140
TILLGÅNGAR 181 582 200 814 215 686 236 187 251 382
Eget kapital 40 152 45 130 43 385 47 722 48 479
Avsättningar 60 386 66 099 79 860 85 289 91 345
Långfristiga skulder 27 825 31 818 34 560 34 998 50 590
Kortfristiga skulder 53 220 57 768 57 881 68 181 60 966
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 181 582 200 814 215 686 236 187 251 382

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar en uppskattning av den landstingskommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se