Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2014–2015

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE20142015
     
Politisk verksamhet 121 124
Infrastruktur, skydd 6 925 7 602
Kultur och fritid 939 973
Pedagogisk verksamhet 50 898 53 438
Vård och omsorg 42 881 45 432
Särskilt riktade insatser 2 228 4 832
Affärsverksamhet 5 607 5 344
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 912 928
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 110 511 118 672

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se