Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommuner år 2012–2016

Löpande priser miljoner kronor

  2012 2013 2014 2015 2016
Immateriella anläggningstillgångar 380 427 473 712 795
Materiella anläggningstillgångar 344 657 361 482 389 413 414 332 443 767
Finansiella anläggningstillgångar 206 667 216 877 226 860 243 160 245 169
Bidrag till statlig infrastruktur 1 179 1 185 2 226 2 492 2 576
Omsättningstillgångar 167 777 173 873 189 845 210 917 224 091
TILLGÅNGAR 720 660 753 844 808 818 871 613 916 399
Eget kapital 351 024 374 709 384 920 400 379 421 962
Avsättningar 42 885 45 241 48 940 49 865 52 808
Långfristiga skulder 178 933 184 980 213 782 250 526 266 681
Kortfristiga skulder 147 818 148 914 161 176 170 843 174 948
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 720 660 753 844 808 818 871 613 916 399

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige. Dessutom ingår en uppskattning av den primärkommunala verksamheten inom Region Gotland.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se