Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2016

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 2015 2016
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 209 120 219 234 228 251
Primärvård 39 188 41 454 42 467
Specialiserad somatisk vård 124 815 129 511 136 005
Specialiserad psykiatrisk vård 20 482 21 112 21 659
Tandvård 5 394 5 622 5 892
Övrig hälso- och sjukvård 17 932 20 233 20 917
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 308 1 302 1 312
REGIONAL UTVECKLING 25 230 27 521 29 292
Utbildning 878 1 001 1 101
Kultur 3 043 3 541 3 469
Trafik och infrastruktur 19 440 21 038 22 885
Allmän regional utveckling 1 694 1 667 1 625
Politisk verks. avseende regional utveckling 176 274 211
       
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 431 ‑1 124 769
TOTALA KOSTNADER 232 919 245 631 258 312

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses nettokostnad. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter. Även kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen är exkluderade.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se