Till innehåll på sidan

Kostnader per verksamhetsområde för landsting 2014–2017

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD209 120219 234228 251240 010
Primärvård 39 188 41 454 42 467 45 084
Specialiserad somatisk vård 124 815 129 511 136 005 141 879
Specialiserad psykiatrisk vård 20 482 21 112 21 659 22 479
Tandvård 5 394 5 622 5 892 6 417
Övrig hälso- och sjukvård 17 932 20 233 20 917 22 911
Politisk verks. avseende hälso- och sjukvård 1 308 1 302 1 312 1 242
REGIONAL UTVECKLING 25 230 27 521 29 292 29 918
Utbildning 878 1 001 1 101 858
Kultur 3 043 3 541 3 469 3 458
Trafik och infrastruktur 19 440 21 038 22 885 23 561
Allmän regional utveckling 1 694 1 667 1 625 1 755
Politisk verks. avseende regional utveckling 176 274 211 285
         
JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER ‑1 431 ‑1 124 769 1 601
TOTALA KOSTNADER 232 919 245 631 258 312 271 529

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Kommentarer

Med kostnader avses nettokostnad exkl. läkemedel inom läkemedelsförmånen. Nettokostnad mäts genom bruttokostnad minus bruttointäkter.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-08-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se